hotline post image

הייתם חוזרים? קמפיין חדש נגד “חוק הפיקדון”

הייתם חוזרים? למקום שבו הבעירו את הבית שלך באש? למקום שאסרו עליך לחשוב? שאת נחשבת לבוגדת? איפה שניסו להרוג אותך?

חוק הפיקדון נכנס לתוקפו במאי 2017 וגוזל חמישית מהמשכורת של מבקשי מקלט, לפיקדון שיקבלו אם וכאשר הם יצאו מישראל. כך, אנשים שעובדים עבור המשכורות הנמוכות ביותר במשק, שלא מקבלים שום זכויות, שעובדים עוד ועוד שעות נוספות כדי לפרנס את עצמם ואת משפחתם – להם לוקחים 20% מהמשכורת.

ביחד עם ארבעה מבקשי מקלט – סמסון, אברהים, אסמאית וא’ (שהעדיפה להישאר בעילום שם), ובשיתוף עם רננה רז, עלמה זוהר, אוהד נהרין ואורי גוטליב – יצאנו בקמפיין חדש נגד החוק. צפו->

לסרטונים הנוספים

תודה לסטודיו Space-cat על ההפקה והתוכן

x