hotline post image

הזמנה: סדרת מפגשים על הגירה וחברה בישראל

המוקד לפליטים ולמהגרים מזמין אתכם לסדרת מפגשים לקהל הרחב בנושא הגירה, מזוויות חברתיות, משפטיות והיסטוריות.
זוהי הזדמנות ייחודית ללמוד על הסוגיות האקטואליות בחברה הישראלית מפי מרצים מומחים ולהכיר את עולמם של המהגרים הגרים בינינו.
המפגש הראשון יתקיים ביום ג’ 16.9.14.
המחיר בהנחה לסטודנטים: 550 ש”ח. ניתן להרשם לרק חלק מההרצאות

להרשמה ולפרטים נוספים: tours@hotline.org.il | 050-3078224

הזמנה
x