hotline header big image

ישראל:

תיאום המאבק בסחר בבני אדם, משרד המשפטים. האתר כולל מידע אודות תופעת הסחר בבני אדם והמאבק בה בישראל ובעולם. באתר חוקים, נהלים, מסמכי מדיניות, החלטות ממשלה, פסקי דין בנושאי סחר ועבדות, דוחות ופרסומים.

סחר בבני אדם – הסיוע המשפטי, משרד המשפטים. מידע על סיוע וייצוג קרבנות סחר בבני אדם על ידי הסיוע המשפטי.

המקלטים לקרבנות סחר בבני אדם: מקלט מעגן לנשים קרבנות סחר, ומקלט אטלס לגברים קרבנות סחר, מופעלים על-ידי עמותת קשת, משרד הרווחה.

המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות. פועל למגר את הסחר בנשים ולצמצם צריכת שירותי זנות.

מכון תודעה. פועל לשינוי בתפיסת הזנות, למאבק בזנות ולמאבק בסחר לזנות. באתר תחקירים, מאמרים ודוחות על זנות בישראל ובעולם, מידע על תפסיות בנוגע לזנות.

 

בעולם:

ריכוזי פסקי דין מהעולם העוסקים בסחר ובעבודת כפייה: שני אוספים בולטים הם ה-Case Digest של ארגון האו”ם למאבק בסמים ופשיעה (UNODC, ר’ למטה) משנת 2017 וה-Casebook של ארגון העבודה העולמי (ILO, ר’ למטה) משנת 2009.  המאגר Human Trafficking Data מאפשר חיפוש תיקי סחר בבני אדם מארה”ב לפי מאפיינים שונים – מטרת הסחר, נתונים של הקרבנות (מדינת המוצא, מגדר וכדומה), והחוק שמכוחו הוגש כתב האישום.

דו”ח מחלקת המדינה של ארצות הברית המדרג את המאבק בסחר במדינות העולם (‘TIP Report’). הדו”ח מתפרסם אחת לשנה, מאז שנת 2001.

מאגר מידע במשפט משווה: Slavery in Domestic Legislation. מאגר המידע נוצר ע”י מומחים מ-Queen’s University Belfast, ומאפשר חיפוש לפי מדינה או לפי אופי הניצול (עבדות, עבודת כפייה, סחר, שעבוד חוב, נישואים בכפייה וכדומה).

Beyond Trafficking and Slavery. מאגר של פרסומים, כתבות, טורי דעה ומחקרים העוסקים בסחר בבני אדם, עבדות ועבודת כפייה, ובגורמים לתופעות אלו. המאגר כולל קורסים קצרים בנושאים כמו ייצוג של קרבנות, עבודת כפייה, הגירה, מגדר, ועוד.

Anti Trafficking Review. כתב עת אקדמי שמפרסמת Global Alliance Against Traffic in Women. כתב העת, המקדם גישה של זכויות אדם לסחר בבני אדם, מתפרסם מאז שנת 2012, וכל גיליון שלו מוקדש לסוגיה אחרת הנוגעת לסחר בבני אדם. בין גיליונותיו ישנם מאמרים העוסקים בראיות, תביעה בתיקי סחר, עבודת כפייה, ייצוג קרבנות, החיים שאחרי הסחר, ועוד.

UNODC. משרד האו”ם לענייני סמים ופשיעה. הארגון עוסק במאבק בפשיעה בתחומים שונים, בין היתר בסחר בבני אדם. עוסק בין היתר בסחר בבני אדם, בעיקר בהיבטי האכיפה והליכים פליליים. ניתן למצוא באתר בין היתר דוחות ופרסומים בנושאים שונים – המלצות ליישום הפרוטוקול למניעה והענשה של סחר בבני אדם (“פרוטוקול פלרמו”), המלצות למחוקקים ולגורמי אכיפת חוק, כלים לסיוע לקרבנות, ועוד.

UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children. הדווחית המיוחדת של האו”ם לסחר בבני אדם. באתר פרסומים, דוחות המסכמים את ביקורי הדווחית במדינות שונות, ודוחות שנתיים המוקדשים לנושאים שונים, בהם זכותם של קרבנות סחר לתרופות ושיקום, פגיעות ילדים לסחר, סחר בסיטואציות שלאחר סכסוך מזוין, מניעת סחר, זיהוי קרבנות ועוד. מידע נוסף נמצא באתר הדווחית המיוחדת של האו”ם לעבדות מודרנית.

GRETA. קבוצת המומחים למאבק בסחר בבני אדם של מועצת אירופה. אחראית לעקוב אחרי יישום אמנת מועצת אירופה נגד סחר בבני אדם. הקבוצה כוללת 15 מומחים עצמאיים ממדינות שונות במועצת אירופה, ומפרסמת דוחות מעקב על המצב במדינות וכן דוחות מצב כלליים וחוות דעת.

International Labour Organization. ארגון העבודה העולמי עוסק בגיבוש וקידום סטנדרטים בין-לאומיים להבטחת תנאי עבודה ראויים ברחבי העולם. בין היתר, הארגון עוסק בסחר בבני אדם, עבדות ועבודת כפייה, ומפרסם דוחות ומחקרים ביחס לסחר ועבודת כפייה בעולם, במגזרים שונים ובמדינות שונות.

Freedom Collaborative. פלטפורמה מקוונת שמטרתה קידום שיתופי פעולה ושיתוף במידע ומשאבים בין ארגונים שונים הנאבקים בסחר ברחבי העולם.

Anti-Slavery International. ארגון זכויות אדם שהוקם בשנת 1839 בבריטניה על-ידי פעילים לביטול העבדות, ועוסק במאבק בעבדות על כל צורותיה. באתר מידע על עבדות, עבודת כפייה וסחר בעולם.

Walk Free Foundation. ארגון זכויות אדם הנאבק בתופעת העבדות המודרנית. מפרסם אינדקס המעריך את מצב העבדות בעולם – Global Slavery Index. האינדקס משמש פעלים וקובעי מדיניות, אך גם זוכה לביקורת, בין היתר של מומחים מובילים בעולם (ראו למשל כאן, כאן וכאן) על קשיים בנתונים ובמסקנות שבו.

 

ספרים ומאמרים אקדמיים:

המאבק בסחר בבני אדם הוא נושא לעשרות אלפי מאמרים, ספרים ודוחות. הספרים והמאמרים המוזכרים כאן הם קבוצה קטנה, וכוללים כמה מהפרסומים המשפטיים המרכזיים בנושא. לצידם, תוכלו למצוא הפניות למאמרים אחדים שלדעתנו מסייעים להבין את תופעת הסחר בבני אדם והמאבק בה מזווית משפטית, או אתגרים מיוחדים שמלווים את מי שעוסקים במאבק בסחר בבני אדם בישראל.

 

כללי ומקורות מרכזיים:

Gallagher AT, The International Law of Human Trafficking (Cambridge University Press 2010)

אן גלאגר היא אחת המומחיות המובילות בעולם לדיני סחר בבני אדם, וספרה המקיף עוסק בהגדרת הסחר, אחריות מדינה, החובה למנוע סחר, להעניש את המבצעים ולהגן על הקרבנות לפי הדין הבין-לאומי.

 

Stoyanova V, Human Trafficking and Slavery Reconsidered: Conceptual Limits and States’ Positive Obligations in European Law (Cambridge University Press 2017)

ספרה של ולדיסלבה סטוינובה סוקר את ההיסטוריה של האיסורים על סחר ועבדות בדין הבין-לאומי, אחריות המדינה וחובותיה לפי דיני סחר ולפי דיני זכויות אדם.

 

Kotiswaran P (ed), Revisiting the Law and Governance of Trafficking, Forced Labor and Modern Slavery (Cambridge University Press 2017)

זוהי אסופת מאמרים הבוחנים (רבים מהם, באופן ביקורתי) את הגדרת הסחר בבני אדם, את הקשר בין סחר בבני אדם כיום ובין תופעות אחרות בעבר ובהווה (הגירת עבודה, שעבוד חוב, סחר עבדים), וכלים שונים שיכולים להציע מענה טוב יותר לסחר וניצול.

 

Piotrowicz R, Conny Rijken C and Uhl BH (eds), Routledge Handbook of Human Trafficking (Routledge 2017).

זוהי אסופת מאמרים הבוחנים סחר וניצול למטרות שונות, באזורים שונים בעולם, ואת המסגרות המשפטיות שאומצו למאבק בתופעות אלו. חלקי הספר עוסקים בין היתר במטרות שונות של סחר (ילדים חיילים, נטילת איברים וגביית כופר); צרכי הקרבנות וקשיים בהגנה עליהם; שיח ביקורתי; היבטים כלכליים של סחר; תפקידם של גורמים שונים כגון ארגוני חברה אזרחית ומוסדות האו”ם, ואיסוף מידע ונתונים.

 

United Nations (ed), Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking: Commentary (United Nations 2010)

הספר מציע פרשנות לעקרונות של זכויות אדם וסחר בבני אדם, בין היתר ביחס להגדרות הסחר, זכויות הקרבנות, חובות המדינה,  ענישה ואכיפה.

 

מטרות ספציפיות:

זנות:

רבים מהדוחות שפירסם המוקד בעבר ועסקו בסחר בבני אדם התמקדו בסחר למטרת זנות, וכוללים חומר רב, כולל הפניות לפסיקה ולספרות בנושא זה. ראו למשל “עוד משלוח מטשקנט: קווים לדמותו של סוחר הנשים הישראלי” (אוקטובר 2007); “סרסורים של נייר: מודעות פרסום לשירותי זנות בישראל” (יוני 2007); “אשה עוברת לסוחר – סחר בנשים בישראל, 2003″;

 

עבדות ועבודת כפייה:

Allain J, Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking (Nijhoff 2013)

ז’אן אליין הוא אחד המומחים הגדולים בעולם לעבדות והגדרתה בדין הבין-לאומי, וחיבר מספר ספרים ומאמרים בנושא.  פרקי הספר בוחנים את ההגדרות של עבדות, שעבוד, עבודת כפייה ונישואים בכפייה בדין הבין-לאומי, ואת ההיסטוריה וההתפתחות של הגדרות אלו.

 

סחר למטרות גביית כופר:

 

גישת משפט העבודה לסחר ולעבודת כפייה:

  • Shamir H, ‘A Labor Paradigm for Human Trafficking’ (2012) 60 UCLA L. Rev. 76
  • Costello C, ‘Migrants and Forced Labour: A Labour Law Response’ [2015] Migrants and Forced Labour: A Labour Law Response’ in A Bogg, C Costello, A Davies, J Prassl (eds) The Autonomy of Labour Law (Hart Publishing 2015)
  • Todres J, ‘Human Rights, Labor, and the Prevention of Human Trafficking: A Response to A Labor Paradigm for Human Trafficking’ (2012) 60 UCLA L. Rev. Discourse 142

 

גישת זכויות אדם לסחר:

  • Mantouvalou V, ‘The Prohibition of Slavery, Servitude and Forced and Compulsory Labour under Article 4 ECHR’, The European Convention on Human Rights and the Employment Relation. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing (2013)
  • Elliott J, The Role of Consent in Human Trafficking (Routledge 2015), Chapter 6: ‘The ‘victim-centred’ approach to tackling trafficking: determining who the victims are and how they should be treated.

 

מושגים מרכזיים בסחר ועבדות:

 

הסכמה וכפייה:

 

היחס בין סחר ועבדות, ובין סחר למדיניות הגירה:

 

סחר ומדיניות הגירה בישראל:

  • Kemp A and Raijman R, ‘Bringing in State Regulations, Private Brokers, and Local Employers: A Meso-Level Analysis of Labor Trafficking in Israel’ (2014) 48 International Migration Review 604

מאמרן של קמפ ורייכמן בוחן את האופן בו מדיניות הגירת העבודה של ישראל, בשילוב עם לחצים פוליטיים ודרכי הפעולה של מתווכים וחברות כוח אדם, מובילה לסחר בבני אדם כחלק מהגירת עבודה חוקית.

 

חובות המדינה כלפי קרבנות סחר:

 

 

x