hotline header big image

ברוכים הבאים לארכיון המאבק בסחר של “המוקד לפליטים ולמהגרים”.

עד כה הועלו לאתר רק חלק מהחומרים השמורים במוקד, אך כבר עתה אפשר למצוא בו מידע בעל ערך.

בסיס הנתונים מורכב מפרוטוקולים של בתי הדין למשמורת בכלא, מעדויות וסיפורים אישיים של קרבנות סחר ואחזקה בתנאי עבדות, מהתכתבויות עם משרדי ממשלה, מסיכומי דיונים בוועדות ועוד.

מנוע החיפוש שמוטמע בארכיון מאפשר חיפוש מושכל ומסודר בחתכים שונים:
נושא, סוג מסמך, מדינה, ושנה. אפשר לחפש רק לפי חתך אחד, או יותר.

חשוב לציין כי לחומרים שהם בעלי אופי אישי ופרטי נעשתה אנונימיזציה כדי לשמור על צנעת הפרט: השמות האמתיים של הקרבנות שונו או נמחקו.

אם יש לכם שאלות תוכלו לפנות אלינו בכתובת המייל – Info@hotline.org.il .

 

למידע על תיקים משפטיים משמעותיים מהעולם בנוגע לסחר בבני אדם

לרשימת מקורות לקריאה נוספת בנוגע לסחר בבני אדם בישראל ובעולם

x