hotline post image

קורס ההגירה “גרים בינינו” מגיע לירושלים!

%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%95-1

המוקד לפליטים ולמהגרים גאה להציג את הקורס החדש של “גרים בינינו” – סדרת הרצאות לקהל הרחב בנושא הגירה, מזוויות חברתיות, משפטיות והיסטוריות. לאחר שני קורסים מוצלחים בתל אביב, נפתח קורס חדש לראשונה בירושלים.

בישראל חיים כ-40 אלף מבקשי מקלט שנמלטו מדיקטטורה ומרצח עם, וכ-81 אלף מהגרי עבודה שהגיעו לכאן בהזמנת המדינה לעבוד בענפים שונים. הקורס מהווה הזדמנות ייחודית ללמוד על הסוגיות האקטואליות בנושא הגירה ופליטות מפי מרצים מומחים, ולהכיר את עולמם של המהגרים שחיים איתנו.

רשימת ההרצאות:
19.12.2016– “גלובליזציה של הגירה”, הרצאת מבוא
ד”ר גלעד נתן , המכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין וחבר בפורום המומחים להגירה של ארגון המדינות המפותחות (OECD).

5.1.2017 – “סחר בבני אדם בעולם של הגירה”
עו”ד רחל גרשוני, לשעבר מתאמת המאבק בסחר בבני אדם, משרד המשפטים וכיום יועצת עבור UNODC באיזור הדרום אפריקאני.

12.1.2017 – “שיחות עם פליטים – על מצבם בישראל ובמדינות מוצאם”
גב’ סיגל רוזן, רכזת מדיניות ציבורית, המוקד לפליטים ולמהגרים, בהשתתפות מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודן

23.1.2017 – “אמנת הפליטים – היבטים משפטיים ויישומיים”
עו”ד יונתן ברמן, משרד אדלשטיין-ברמן

6.2.2017 – “מהגרי עבודה בישראל”
ד”ר נלי כפיר, מנהלת תחום מהגרי עבודה במרכז להגירה בינלאומית ולקליטה “CIMI”

16.2.2017 – “לנדוד או למות”, הגירה מאפריקה לאירופה
עו”ד רעות מיכאלי, מנכ”לית המוקד לפליטים ולמהגרים

המפגשים יתקיימו בימי שני וחמישי, בשעות 19:00-21:00, במרכז כל הנשמה, רח’ אשר 1, ירושלים.
להרשמה ולפרטים נוספים: tours@hotline.org.il

x