hotline post image

בתקופה שבה אנו חוגגים את חירותנו, ראוי להילחם עבור אלו שעדיין חיים את סיוט גלותם

בעוד כשבוע יהודים מכל רחבי העולם יישבו עם בני משפחותיהם סביב לשולחן הסדר ויספרו את סיפור יציאת מצרים – סיפור של הישרדות. זה קריאתו של הסיפור, כשלעצמה זו פעולה עוצמתית, פעולה של מימוש החירות שלנו.

אדם אחמד, מבקש מקלט מדארפור ומנהיג בקהילה הדארפורית בישראל החליט גם הוא לשתף את סיפורו שלו – גם הוא, סיפור של הישרדות. במשך שנים אדם תיעד את קורותיו ביומנים. הוא תיאר בהם את התקופה שהיה פעיל פוליטי בסודן, כשנלחם עבור זכויותיהם של בני עמו הדארפורים, את הימלטותו למצרים מאימת הממשלה הסודנית, ואז כשנמלט שוב ממצרים לישראל, כדי שלא יחזירו אותו
בכוח לסודן. ב-2016 אדם קיבץ את יומניו ופרסם את ספרו הראשון “מדארפור לתל אביב: סיפורו של גולה בארץ ישראל”.

בפרסום ספרו היה גם משהו ממימוש חירותו. אך הסיפור של אדם עוד רחוק מסוף טוב. בקשת המקלט של אדם, אותה הגיש לפני ארבע שנים, נותרה ללא מענה. המעמד שלו תחת החוק הישראלי הוא של “מסתנן”, יש לו זכויות מוגבלות והוא חיי תחת פחד תמידי מפני כליאה וגירוש.

ב2015 אדם נעצר ונלקח לכלא גבעון ללא כל סיבה נראית לעין. לאחר מעצרו כתב אדם כך:

“הדבר הכי חזק שאני מרגיש אחרי השחרור זה את החופש. זה הדבר הכי חשוב. כשהייתי כלוא לא הייתה לי גישה לאינטרנט, היה לי קשה להתקשר לאנשים, כמעט ולא ראיתי אור שמש במהלך היום. אני מבין עכשיו יותר מבעבר שהחופש זה הדבר שאליו אני מייחל ואותו אני מאחל עבור על הדאפורים וכל האנשים החפים מפשע. זה מה שאני מאחל גם לדארפורים שבישראל וגם לאלו שעוד כלואים בסודן – בבתי כלא ובמחנות. וזה גם מה שאני מאחל למשפחה שלי שעדיין בדאפור… כל האנשים האלו ברחבי העולם שהם חפים מפשע ולא עברו כל עברה צריכים לחיות חיים חופשיים.”

תרמו למוקד לפליטים ומהגרים בפסח הקרוב כדי שנוכל להמשיך להלחם על החירות של אנשים כמו אדם

תורמים מעל 120₪ יקבלו עותק אלקטרוני (לקינדל או e-reader) של “מדארפור לתל אביב: סיפורו של גולה בארץ ישראל”. (באנגלית)

תורמים מעל 300₪ יקבלו עותק קשיח של “מדארפור לתל אביב: סיפורו של גולה בארץ ישראל”.

תורמים מעל 600₪ יקבלו עותק של “מדארפור לתל אביב: סיפורו של גולה בארץ ישראל” ועותק של ספרו השני של אדם “המסע של גורל”

 

האירוניה בכך שמסעו של אדם עובר את אותו המסלול בו הלכו בני ישראל ביציאת מצרים לא חמקה מעיינינו. בתקופה שבה אנו חוגגים את חירותנו, ראוי מכל להילחם עבור אלו שעדיין חיים את סיוט גלותם.   

x