hotline post image

הצטרפו אלינו למאבק להגנה על פליטים ללא הבדל דת, גזע ומין

עם הסלמת המלחמה באוקראינה, הצטרפו אלינו במאבק להגנה על פליטים ומבקשי מקלט בישראל – ללא הבדל דת, גזע ומין – ותרמו לקמפיין הבזק שלנו שיאפשר לנו לפעול למען כל אלו שסכנת חיים ממשית מרחפת מעל ראשם במולדתם.

כולנו עוקבים בדריכות אחר המלחמה ההולכת ומסלימה באוקראינה ודואגים לשלום האוקראינים שנותרו במדינתם ואלו שנאלצו לברוח מפני הסכנה.

לצערנו, ב-8.3.2022, הודיעה השרה איילת שקד כי לכשתתמלא “מכסה” של 5,000 פליטים אוקראינים שיגיעו לישראל – מתוך למעלה מ-2 מיליון פליטים שנמלטו עד עכשיו מן המלחמה באוקראינה, שהיא המשבר הגדול ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השניה – תנעל את דלתות ישראל בפני הפליטים, ולא תאפשר עוד כניסה של אלו הנמלטים מזוועות המלחמה.

על מנת לאפשר לנו להילחם על דמותה של ישראל בעת הזו, ועל עמידתה במחוייבות ההסטורית,היהודית והערכית שלה לסייע לאלו הנמלטים על חייהם – אנו זקוקים לעזרתכם.
תרומתכם תסייע למאבק הציבורי והמשפטי על גיבוש מדיניות המקלט של ישראל בעת הזו, וכן תסייע לנו להמשיך במאבק – הנמשך במקביל כל העת – לטובת כל מבקשי המקלט והפליטים המבקשים הגנה בישראל, ללא הבדל דת, גזע ומין. הצטרפו אלינו במאבק למען קידום זכויותיהם של כל מבקשי המקלט והפליטים בישראל, ותרמו לקמפיין הבזק שלנו שיאפשר לנו לפעול למען כל אלו שסכנת חיים ממשית מרחפת מעל ראשם במולדתם.

בנוסף – בונוס מיוחד לתורמים בקמפיין – לקראת חג הפסח המתקרב, הפקנו הגדה לפסח המחברת באמצעות אמנות של מבקשי מקלט בישראל בין סיפור הפליטות של עם ישראל ויציאת מצרים לבין מסעם של פליטים מעבדות לחירות.

עבור כל תרומה בקמפיין של מעל 150 ₪ נשלח אליכם כתשורה קובץ דיגיטלי (בפורמט PDF) של ההגדה

ועבור כל תרומה בקמפיין של מעל 250 ₪ נשלח אליכם בדואר כתשורה עותק קשיח של ההגדה

לתמיכה במאבק לחצו כאן

x